Transparència, accés a la informació pública  i bon govern a Catalunya

Transparència, accés a la informació pública i bon govern a Catalunya

Comentaris sobre la Llei 19/2014, de 9 de desembre

Agustí Cerrillo i Juli Ponce (coord.)

Col·lecció: Manuals
Número: 240

Dades del llibre

ISBN: 9788490648513
Publicació: 07/2015
Idioma: Català
Format: Rústica
Nombre de pàgines: 362
Mida: 17.0 x 24.0 cm
30.00 €

Lliurament: 10 dies laborables

ISBN: 9788490648537
Publicació: 07/2015
Idioma: Català
Format: EPUB
10.99 €
ISBN: 9788490648520
Publicació: 07/2015
Idioma: Castellà
Format: PDF
30.00 €

Sinopsi

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern està cridada a tenir un paper clau en el funcionament de les administracions públiques catalanes i en les seves relacions amb la ciutadania. El llibre analitza la regulació de les obligacions de transparència activa, el dret d’accés a la informació pública i els mecanismes previstos per a la seva garantia, el registre dels grups d’interès, el bon govern i la bona administració i el govern obert. El llibre també contextualitza la nova regulació en el marc dels processos de regeneració democràtica impulsats en els darrers anys i en el conjunt de normes tant estatals com d’altres comunitats autònomes. Finalment, exposa l’impacte d’aquesta norma en les administracions locals catalanes. Aquest llibre és una eina útil per a tots els responsables d’aplicar la Llei 19/2014 tant en les administracions públiques catalanes com en la resta de subjectes obligats (perceptors de fons públics, gestors de serveis públics, grups d’interès, etc

Llibres relacionats