Filtrar per

Temàtiques

  • Art, Humanitats, Àsia oriental, Filosofia, Religió, Història, Literatura i Llengües

Format

  • Rústica    
  • Pdf    
  • Epub    

Idioma

Col·lecció: Manuals

Elements 13 a 24 d'un total de 40

Constel·lacions variables. Literatura en la soc... AAVV

Sinopsi

La literatura està experimentant una mutació sense precedents. Internet i la digitalització de continguts obren uns escenaris inèdits que beneficien la democratització de la cultura, però que també generen inquietuds i plantegen interrogants. L'eclosió de noves formes de creació, producció i prescripció, com afectarà la literatura? Fins a quin punt la globalització canviarà les relacions entre sistemes literaris? Com s'estan adaptant el traductor i l'editor a aquests nous contextos? Quin rol tenen fires del llibre, premis i polítiques de promoció internacionals? És legítim parlar de literatura universal? Quines conseqüències té l'explotació de models d’èxit transnacionals?

Veure fitxa

Paper 19.00 €
Pdf 19.00 €

La voluntat de comunicar, objectiu de les aules... Isidor Marí i Miquel Strubell (eds.)

Sinopsi

Aquesta obra és fruit de les Jornades que la Càtedra de multilingüisme Linguamón-UOC va organitzar a l'Institut d'Estudis Catalans el març de 2007 amb l'objectiu d'identificar quines pràctiques d'aprenentatge permeten desenvolupar la voluntat de comunicar en una segona llengua. Per a la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC, la conveniència de fer aquell intercanvi d'estudis i experiències era evident: el model 'Willingness To Communicate' (WTC, o VdC en català) desenvolupat, entre d'altres, per Peter MacIntyre (que hi va participar), identifica i estructura les variables que influeixen en la voluntat de comunicar en una L2. A més, el moment de les politiques educatives a l'àrea de llengua catalana era i encara és especialment adequat per emprendre aquesta mena d'accions, no sols per la situació social de contacte lingüístic, sinó també per la creixent diversitat lingüística de la societat -i per tant de la població escolar- i per les necessitats que plantegen les polítiques educatives que es proposen l'objectiu de proporcionar una competència trilingüe als estudiants. Un dels objectius que els participants en aquelles jornades van considerar convenients fou precisament la preparació i l'edició d'un recull de documents teòrics i pràctics sobre el desenvolupament dels factors que influeixen en la voluntat de comunicar en els processos d'aprenentatge d'una L2. D'aquí sorgeix el llibre que ara veu la llum.

Veure fitxa

Paper 29.00 €
Pdf 29.01 €

Mercat global i mercat local Miquel Strubell i Isidor Marí

Sinopsi

'El context econòmic de la llengua catalana es troba enmig d’una transformació profunda, fruit de la internacionalització de la nostra economia (i la de totes les economies del món). Això posa a prova el nostre potencial empresarial, perquè en obrir-se els mercats, al costat de les oportunitats comercials que s’albiren, augmenta l’amenaça que representa la (nova) competència. Ser competitives, doncs, és una condició sine qua non per a les nostres empreses, i no sols per a les que s’aventuren en el mercat exterior, sinó també per a les que pretenen mantenir o augmentar la seva quota de mercat dins dels antics mercats locals i estatal.' Isidor Marí

Veure fitxa

Paper 16.00 €
Pdf 16.01 €

Breu història de l’antiga Roma Joan Oller Guzmán

Sinopsi

Roma i el seu imperi són una referència bàsica per a l'imaginari col·lectiu de la cultura occidental europea. La importància que tingueren en la conformació del nostre món resulta evident, tant pel que fa als grans àmbits de la societat (cultura, política, economia...) com quant als aspectes propis de la vida quotidiana. És per això que, si es vol entendre l’actualitat, cal comprendre l’antiga Roma: la seva evolució, els seus protagonistes, les seves conquestes i també les seves desfetes. Aquesta Breu història de l’antiga Roma neix amb la intenció de ser una primera aproximació a la Roma clàssica i a tot el que significà. A partir de les diverses fonts d’informació de què disposem, com ara els autors clàssics o els testimonis de l’arqueologia, el llibre s’apropa a una visió de la història de Roma en què. tot abandonant el mite, hom s’endinsa en la realitat social, econòmica, política i cultural de la civilització més duradora i més influent de tota l’antiguitat.

Veure fitxa

Paper 16.00 €
Epub 6.99 €
Pdf 16.01 €

Història del Japó AAVV

Sinopsi

La història del Japó és una de les més extraordinàries del planeta. Punt de trobada de l’Àsia continental i l’oceà Pacífic, l’arxipèlag japonès ha desenvolupat a través dels segles una cultura pròpia, enriquida a partir del contacte amb la cultura xinesa i amb Occident. En la seva història, el Japó s’ha reinventat en nombroses ocasions: des de l’esplendor aristocràtica de la cort Heian, en què es va compondre la que alguns consideren la primera novel•la psicològica de la història, fins a la cultura marcial dels famosos samurais; des del tancament a l’exterior durant més de dos segles, durant els quals la ciutat d’Edo va créixer fins a esdevenir la més gran del món, fins a la modernització accelerada de la restauració Meiji; des del colonialisme imperialista, fins a la destrucció atòmica i el subsegüent miracle econòmic de la postguerra. Sempre canviant, el Japó no ha deixat de buscar noves respostes als reptes de cada moment històric i, en bona mesura, això és el que l’ha fet un país tan fascinant. Des de la prehistòria fins al segle XXI, aquest manual d’història del Japó, el primer íntegrament en català, ens vol acostar al coneixement d’aquest poble mil•lenari. De manera concisa però exhaustiva, els autors repassen els esdeveniments més importants en la història del “país del sol naixent”, i descriuen amb claredat els canvis polítics, socials, econòmics i culturals que l’han definit. Alhora, no perden mai de vista la dimensió global de la història japonesa, tant en el marc regional del nord-est de l’Àsia com en tot l’àmbit internacional. El manual també conté una útil cronologia i un complet glossari terminològic.

Veure fitxa

Paper 29.00 €
Epub 12.99 €
Pdf 29.01 €

Història de la llengua catalana (nova ed.) Antoni Ferrando Francés i Miquel Nicolas Amorós

Sinopsi

Un idioma és el dipòsit de la memòria col•lectiva dels seus parlants, el tret definidor que els fa compartir identitat i sentit de pertinença. I és alhora el reflex dels conflictes socials que han patit com a grup diferenciat, internament i de portes enfora. Ambdues dimensions estan molt presents en la història de la llengua catalana. Una llengua sense estat propi, però amb més parlants que habitants tenen alguns països de la Unió Europea. Una llengua amb una rica tradició literària, que ha sobreviscut als canvis socials, culturals i tecnològics, a les persecucions polítiques i als reptes comunicatius. Una llengua exposada a la despersonalització, que s’ha enriquit, tanmateix, pel contacte amb altres idiomes i per l’acolliment de població immigrada. Explicar aquests contrasts, integrar-los en un relat extens, dels orígens incerts a l’actualitat més polèmica, és l’objectiu d’aquesta segona edició de la Història de la llengua catalana, que corregeix i posa al dia la versió anterior. Cada capítol aborda un període ben delimitat de la història lingüística, en el triple vessant de les formes de la llengua, els usos comunicatius i les actituds ideològiques. A més, s’hi estudia la reflexió lingüística i l’interès codificador que el català ha suscitat en cada moment, fins arribar a la normativització i l’estandardització contemporànies. Els autors han resumit l’estat de les recerques i els debats historiogràfics sobre cada etapa. En aquest esforç, han mirat d’eludir tant l’erudició prolixa com l’apriorisme interpretatiu, han concedit una atenció equilibrada, d’una banda, als condicionants socials, econòmics, polítics i culturals de la llengua en relació al dinamisme intern d’aquesta, i, de l’altra, a l’evolució particular de cada un dels territoris que constitueixen la comunitat lingüística catalana, amb priorització de les etapes històriques més recents.

Veure fitxa

Paper 38.50 €
Pdf 38.50 €

Agricultura ecològica i sostenibilitat Ariadna Benet i Mònico (ed.)

Sinopsi

El desenvolupament i el refinament de l’agricultura han alliberat l’home de les tasques de recol·lecció i caça, i han afavorit l’assentament humà i amb aquest el desenvolupament tecnicosocial. Però la transformació agrícola del darrer segle té pocs precedents. El naixement de l’agricultura intensiva i dels sistemes alimentaris com a nou model d’abastament alimentari internacional, basat en noves relacions de control i poder, ha comportat un canvi profund de valors i d’actors. També ha esperonat el sorgiment de veus crítiques que proclamen la necessitat de reconduir aquest canvi i aturar-ne els costos ambientals i socials. Veus que demanen una agricultura més respectuosa amb el medi ambient i més equitativa socialment. Per caminar cap a aquesta nova cosmovisió, cal dotar les noves generacions d’una base sòlida de coneixement i capacitació, amb nous marcs teòrics i nous criteris que els permetin redreçar i substituir les dinàmiques actuals per d’altres de noves. Aquesta és la raó principal de ser d’aquest llibre, el qual vol presentar al públic lector el món de l’agricultura ecològica, i ho fa des d’una perspectiva crítica i analítica, i des d’un enfocament en molts casos emmarcat en els principis de l’agroecologia.

Veure fitxa

Paper 30.00 €
Pdf 30.00 €

Som el que consumim? Soledad Morales Pérez (ed.)

Sinopsi

Aquesta obra busca explicar els escenaris i les tendències actuals en el consum de productes ecològics des d’una visió crítica, oberta i reflexiva on l’agència social té un espai central en la configuració de sistemes agroalimentaris més equitatius i sostenibles i on el consum es considera un acte amb capacitat i poder de canvi. Volem presentar, des d’un enfocament multidisciplinari i amb un posicionament d’autocrítica amb mentalitat oberta, els nous escenaris que ens facilita la Societat de la Informació per crear organitzacions, sistemes de producció i comercialització més responsables i sostenibles. En el seu conjunt, l’obra pretén obrir un espai de reflexió al voltant de nous valors en la producció i el consum d’aliments posant l’èmfasi en la capacitat i el poder individual i col•lectiu que ens ofereixen els actes de consum diari.

Veure fitxa

Paper 23.00 €
Pdf 23.00 €

Gramàtica i cognició AAVV

Sinopsi

Aquesta obra és una introducció a l’estudi de les eines i els conceptes fonamentals de l’anàlisi lingüística. Cadascun dels seus capítols, a excepció del primer, és una introducció a una de les disciplines considerades més bàsiques de la teoria lingüística: la semàntica (l’estudi del significat), la sintaxi (l’estudi de la construcció de les oracions), la morfologia (l’estudi de l’estructura interna dels mots) i la fonètica i la fonologia (l’estudi de la producció i la percepció dels sons i de la seva organització lingüística, respectivament). El primer capítol està dedicat a contextualitzar el marc teòric que s’adopta, la lingüística cognitiva, dins de les teories lingüístiques contemporànies. Hem decidit adoptar l'enfocament cognitivista perquè considerem que proporciona un marc teòric idoni per a un estudi integral de la nostra habilitat lingüística, d’acord amb el qual s’assumeix que el llenguatge no és una facultat independent de la resta de la cognició humana, sinó que n'és indestriable.

Veure fitxa

Paper 25.00 €
Pdf 25.00 €

Manual de política exterior japonesa Lluc López i Vidal

Sinopsi

El Japó viu immers en un període de canvis, i una de les evidències més palpables d'aquesta etapa tan convulsa la trobem en la seva política exterior i de seguretat. Oblidada durant anys pel paper que el Japó desenvolupava com a “nació comercial”, la política exterior nipona torna a tenir un espai en la disciplina de les relacions internacionals. Aquest Manual pretén analitzar els condicionants interns de la política exterior japonesa; els seus actors principals , les normes rectores de la diplomàcia japonesa i els debats existents sobre quin ha de ser el paper del país en el nou segle. A més s’estudia l’evolució de la seua política exterior , des de la política d’aïllament del període Tokugawa, passant per la creació del Japó de la Restauració Meiji, fins l’adopció de la Doctrina Yoshida durant la guerra freda. En la darrera part del llibre s’analitzen quins són els reptes i amenaces que condicionen la diplomàcia japonesa en el nou context de postguerra freda. Entre aquests reptes figuren la reforma de la Constitució Pacífica de 1947, el repensament de l’aliança amb els EUA, el problema amb el règim de Corea del Nord, o les complexes relacions amb la Xina.

Veure fitxa

Paper 21.00 €
Pdf 21.00 €

Reflexions sobre les alimentacions contemporànies F. Xavier Medina (ed.)

Sinopsi

Tothom (que no es trobi en una situació anòmala) menja a diari. Les nostres alimentacions contemporànies, però, són part de les cultures i de les societats en les quals es desenvolupen i, com aquestes, es troben en una constant i continuada reformulació i evolució (està clar que avui dia no mengem com fa cinquanta anys, ni d’aquí a cinquanta anys menjarem com avui...). I les transformacions dels hàbits i de les estructures alimentàries afecten també tothom, independentment del gènere, de les classes socials, de les edats. Si una cosa està clara, però, és que les nostres alimentacions contemporànies generen debat i que, en molts sentits, marquen en bona mesura les nostres opcions d’estils de vida. En un moment de la història en el qual, molt possiblement, mai no hem menjat amb tanta “seguretat” -ni amb tanta autopercepció de seguretat-, les nostres consideracions sobre “què” mengem, d’on prové i com ha estat elaborat semblen estar més a l’ordre del dia que mai. En aquest sentit, les aportacions que presentem en aquest llibre ens porten a reflexionar sobre alguns d’aquests aspectes: des de les pors alimentàries globals fins els aliments locals; des del debat sobre les biotecnologies fins el consum verd, els aliments “bio” i l’agroecologia. Són aportacions diverses (perquè diversos són els punts de vista des dels quals s’observa a diari la nostra alimentació) i interdisciplinàries (car l’alimentació no és un camp que pugui ser abordat des d’una única disciplina), perquè el fet alimentari és complex, polièdric, i necessita d’aproximacions al més obertes possible. Aquest llibre intenta recollir aquestes premisses.

Veure fitxa

Paper 13.00 €
Pdf 13.00 €

El català, al carrer Josep Maria Aymà Aubeyzon

Sinopsi

L’arribada a Catalunya, als primers anys del segle XXI, de centenars de milers de persones d’arreu del món que utilitzen el castellà com a lingua franca ha agreujat l’hàbit dels catalanoparlants de parlar en castellà als qui aparentment no el parlen. Així, l’ús del català entra en un període d’incertesa. El problema és doble: nombre de parlants de cada llengua i hàbit d’uns i altres de parlar-se en castellà. El català, tot i tenint a favor la predisposició dels ciutadans en general, es troba sempre en desavantatge. Què s’hi pot fer? S’advoca primer per aplicar una metodologia, l’observacional, que recull la realitat millor que les enquestes, en el marc del carrer i el seu domini, tot possibilitant l’anàlisi de la dinàmica des de diverses vessants; i en segon lloc, per cercar les mesures, sempre difícils, per aconseguir que els catalanoparlants superin l’hàbit de parlar en castellà amb els qui no el parlen amb l’objectiu preeminent de fer-los-el sentir, ja que és la millor manera, o l’única, que el parlin. A més de descriure el marc teòric de la interlocució català-castellà, l’autor presenta un treball de camp en què per primer cop es publica de forma científica el descens del català sentit al centre de Barcelona. Tanca el llibre una selecció d’opinions sobre els usos personals del català.

Veure fitxa

Paper 18.50 €
Pdf 18.50 €

Elements 13 a 24 d'un total de 40