Col·lecció: Manuals

Elements 109 a 120 d'un total de 171

Llibre d'estil. Agència Catalana de Notícies Anna Nogué Regàs, Carme Ferré Pavia
Paper 19.50 €
Pdf 19.50 €
Superperiodistes en l'era de la sobreinformació Saül Gordillo Bernárdez
Paper 12.00 €
Pdf 12.00 €
Pragmàtica, discurs i llengua oral Lluís Payrató
Paper 24.50 €
Pdf 24.50 €
Introducció a les mesures i càlcul d'errors Antoni Pérez Navarro, Maria del Mar Rosselló Canal
Paper 17.00 €
Pdf 17.00 €
El llenguatge cinematogràfic Antoni Colomer i Puntés, Jesús Borràs i Vidal
Paper 17.00 €
Pdf 17.00 €
Les fires i els mercats com a eines de promoció Marta Flores Gil de Bernabé, Soledad Morales Pérez
Paper 13.50 €
Pdf 13.50 €
Escanejant la informàtica Maria Jesús Marco Galindo
Paper 30.00 €
Pdf 8.99 €
Escriptura sexy Lluís Pastor
Paper 19.00 €
Epub 5.49 €
Pdf 19.00 €
Retòrica Exprés. 2a ed. Lluís Pastor
Paper 17.00 €
Epub 7.99 €
Pdf 17.00 €
Comunicació i discurs Adriana Gil Juárez, Anna Vítores González
Paper 16.00 €
Pdf 16.01 €
Pèricles no hi és Borja Antela-Bernárdez
Paper 16.00 €
Epub 6.49 €
Pdf 16.01 €
Teories de la comunicació Anna Estrada Alsina, Miquel Rodrigo Alsina
Paper 23.00 €
Epub 9.50 €
Pdf 23.00 €
Elements 109 a 120 d'un total de 171